79. výročie SNP – akreditácia novinárov

logo_79._SNP_2023_small

Akreditácia na oslavy 79. výročia SNP prebieha do 18. augusta 2023 do 16:00!  Po uvedenom termíne už nebude možné prijať žiadnu žiadosť o akreditáciu. Udelená akreditácia je platná len na deň 29. 8. 2023.

Vyplnený akreditačný formulár prosím zašlite elektronicky na e-mailovú adresu michaela.bucekova@muzeumsnp.sk.

Akreditáciu si budete môcť vyzdvihnúť v dňoch 22. – 24. 08. 2022 na adrese
Múzeum SNP
Tulská 39
974 04  Banská Bystrica

Po predchádzajúcej dohode bude možné v budove Pamätníka SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica prípadne vám ju doručíme poštou na vami uvedenú adresu.

Upozorňujeme, že dňa 29. 8. 2023 už nebude možné prevziať si akreditáciu osobne.
 
Kontaktné údaje:
Mgr. Michaela Bučeková – odd. marketingu, Múzeum SNP Banská Bystrica
e-mail:              michaela.bucekova@muzeumsnp.sk
tel.:                   + 421 918 899 404

Svojím podpisom ako žiadateľ o novinársku akreditáciu udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „Múzeum SNP“ ) na účel novinárskej akreditácie. Súhlas, ktorý svojím podpisom udeľujem na obdobie platnosti akreditácie odo dňa jeho poskytnutia, sa vzťahuje na moje osobné údaje uvedené v žiadosti o akreditáciu.

Múzeum SNP si vyhradzuje právo z organizačných dôvodov obmedziť počet zástupcov médií. Po zaslaní údajov akreditovaným záujemcom spätne potvrdíme účasť na podujatí.

Žiadateľ sa svojím podpisom, v prípade udelenia akreditácie, zaväzuje dodržiavať usmernenia Múzea SNP pre zástupcov médií v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici.