77. výročie SNP – akreditácia pre novinárov

logo_oslav_77.vyrocia_SNP

Upozorňujeme novinárov, že akreditácia na oficiálnu časť osláv 77. výročia SNP je už spustená!
Uzávierka prijímania akreditácií je štvrtok 19. 08. 2021 a po uvedenom termíne už nebude možné prijať žiadnu akreditáciu !!!

Vyplnený akreditačný formulár prosím zašlite elektronicky na e-mailovú adresu: michaela.bucekova@muzeumsnp.sk.

„PRESS označenie“ si budete môcť vyzdvihnúť v dňoch 23. – 26. 08. 2021 na adrese: Múzeum SNP, oddelenie marketingu, Tulská 39, 974 04  Banská Bystrica (príp. po dohode aj v budove Pamätníka SNP na Kapitulskej ulici 23 v Banskej Bystrici) alebo Vám ho zašleme poštou na Vami uvedenú adresu.

Upozorňujeme, že dňa 29. 8. 2021 už nebude možné prevziať si žiadne PRESS označenie !!!