Časopis Judaica et Holocaustica, ročník 11., číslo 1.