Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Múzeum Slovenského národného povstania si pripomenie Deň obetí holokaustu a rasového násilia pietnym spomienkovým podujatím 8. septembra 2023 o 11.00 h v záhrade Chavivy Reick v areáli Pamätníka SNP.

V rámci programu zaznejú príhovory hostí, ako aj čítanie mien obetí holokaustu a rasového násilia.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia pripadá na 9. september. Práve v tento deň, v roku 1941 bolo prijaté nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex. Toto nariadenie na etnickom a náboženskom princípe zbavovalo ľudí základných práv a slobôd, ale aj majetku. Od nich bol už len malý krok k hanebným deportáciám vlastného obyvateľstva do koncentračných táborov.  Na to, čoho bola schopná vtedajšia štátna moc, by sme nemali nikdy zabudnúť!