OZNAM o začiatku asfaltovania v areáli

OZNAM o začiatku asfaltovania v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici.
V dňoch od 8. apríla do 14. apríla 2024 budú v areáli Pamätníka SNP – parkovacej ploche a priľahlých chodníkoch – prebiehať prípravné práce a asfaltovanie.
Nevchádzajte autami na plochu parkoviska a priľahlé plochy.
V areáli sa budú pohybovať nákladné autá a mechanizmy.
Pre vstup do Múzea SNP použite, prosím, priľahlý chodník, alebo vstup od parku pod Pamätníkom. Pre cestu na Hornú ulicu použite priľahlé komunikácie.
Nevstupujte na upravované plochy!
Ďakujeme za pochopenie.