Prečo otvorený depozitár?

english version

Kým v minulosti boli zástancovia ochrany múzejných zbierok skôr proti ich sprístupňovaniu verejnosti, v poslednom období, v ktorom nastal útlm akvizičnej činnosti a múzeá získavajú čoraz menej zbierkových predmetov, začali sa viac zameriavať na prácu s verejnosťou. Popri expozíciách a tematických výstavách sa dnes uplatňujú aj iné formy a metódy múzejnej komunikácie. Veľmi atraktívnou formou sú aj rôzne spôsoby „otvárania depozitárov“, ktoré sú jedným zo spôsobov, ako zbierkové predmety priblížiť návštevníkom v múzeách alebo galériách. Ide napríklad o príležitostné sprevádzanie návštevníkov po ochranných depozitároch, aranžované sprístupňovanie nevystavených zbierok až po vytváranie špeciálnych otvorených depozitárov, v ktorých sa kombinuje ochranná funkcia s tou prezentačnou.

My v Múzeu SNP sme sa vybrali tou poslednou cestou a sme veľmi radi, že už čoskoro sa uskutoční úvodné podujatie k projektu Otvorený depozitár – medzinárodná konferencia na túto tému. Projekt sa realizuje vďaka finančným prostriedkom z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Konferencia „Modernizácia Múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti“ sa uskutoční v dňoch 23. – 24. marca 2021 online formou. Rokovacími jazykmi sú slovenčina a angličtina, tlmočenie je zabezpečené a registrácia aj samotná  účasť na konferencii sú bezplatné. Cieľom konferencie je na medzinárodnej úrovni otvoriť odbornú diskusiu o potrebe ochrany múzejných zbierok, no zároveň aj o možnostiach ich sprístupňovania cestou múzejných depozitárov.

Viac informácii o konferencii získate tu a o samotnom projekte tu.