Asfaltovacie práce pri Pamätníku SNP

Vážení návštevníci,
v týchto dňoch prebieha kladenie asfaltového krytu parkoviska a priľahlých plôch. Pre pohyb v areáli preto využívajte najmä chodníky. Ďakujeme za pochopenie. Robíme to pre nás všetkých.