Časopis Judaica et holocaustica

navrh_obalky.indd

Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a vďaka podpore spoločnosti Klemo pokračuje vo vydávaní odborného časopisu Judaica et holocaustica.
Časopis je v anglickom jazyku a je voľne stiahnuteľný tu.

Museum of the Slovak National Uprising in co-operation with Comenius University in Bratislava, with the support of Klemo Ltd., continues in the publishing of a peer-reviewed scientific journal Judaica et Holocaustica.
The journal is available in English for download here.