Časopis Vojnová kronika

Vážení čitatelia Vojnovej kroniky,
veľmi vhodným historickým príkladom kríz a problémových období a ich prekonávania nám môžu byť aj udalosti, príbehy a procesy, opisované v novom čísle našej Vojnovej kroniky. Tradične sa dozviete niečo z vojenskej „kuchyne“ slovenskej armády, nazriete do zákutí komplikovanej európskej diplomacie pred druhou svetovou vojnou a budete
čeliť smutnej realite snáh o vybudovanie „čistého“ národného spoločenstva, radikálne zbaveného chorých a „neplnohodnotných“ jedincov. Predstavíme vám profily významných i radových osobností vojny a odboja, pozrieme sa tiež bližšie na perzekúcie a obete vojvodinských Slovákov v rokoch 1941 – 1945 a predstavíme si zaujímavú publikáciu či múzejný predmet.

Časopis Vojnová kronika  v cene 3,30 € si môžete objednať na adrese muzeumsnp@muzeumsnp.sk.
Zasielame Slovenskou poštou na dobierku.