Cesty za poznaním minulosti ‒ VYHODNOTENIE

Literárna a výtvarná súťaž slávnostne ukončila svoj 14. ročník. 
Žiaci základných a stredných škôl v nej reagovali na rôzne témy:

– Sen, ktorý sa mi splnil
– Ľudia si pomáhajú aj v ťažkých časoch vojny
– Každý pomník z čias Povstania skrýva nejaký príbeh
– Konečne sme v škole
– Šťastný je ten človek, ktorý sa má kam vrátiť
– Človek je súčasťou prírody, nie jej tvorcom ani pánom

Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 283 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Do výtvarnej časti súťaže bolo zaslaných 546 prác. Práce prišli z územia celého Slovenska.

Práce boli hodnotené v Múzeu SNP v dňoch od 30. a 31. 5. 2022 odbornou literárnou porotou a odbornou výtvarnou porotou, ktorá pozostávala z pedagógov a odborných členov poroty, ktorých poskytli organizátori súťaže.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže, spojené s odovzdávaním diplomov a cien, sa uskutočnilo 20. júna 2022 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili.

Celkové výsledky súťaže nájdete TU

Víťazné výtvarné práce

I. kategória

II. kategória

III. kategória