Dohoda s Vojenským historickým ústavom

Múzeum SNP podpísalo dohodu o spolupráci s Vojenským historickým ústavom. Dohoda sa týka vzájomnej spolupráce napríklad v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, archívnej, múzejnej, či vzdelávacej oblasti. Táto dohoda bude mať pozitívny vplyv na rozvoj oboch inštitúcií a v konečnom dôsledku bude prínosom aj pre návštevníkov múzeí v správe Vojenského historického ústavu a Múzea SNP. Dohodu podpísali riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič a riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.

01