Kniha fotografií Antona Ivana Székelyho

Klub priateľov Múzea SNP s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydal publikáciu ZBRAŇ · FOTOAPARÁT · ODVAHA / Fotograf Povstania Anton Ivan Székely.
Keď sa pristavíme pri fotografiách zo Slovenského národného povstania, ktoré sa už po desiatkach či stovkách objavili v množstve publikácií o odboji a SNP, určite mnohých prekvapí informácia, že za väčšinu z nich vďačíme iba jednému človeku.
Áno, stovky fotografií, ktoré sa nám zachovali z Povstania, nie sú dielom viacerých fotografov, či aspoň nejak pomerne výsledkom činnosti rôznych fotografov, ale väčšina z nich je produktom úsilia a nesporného fotografického talentu jedinej osoby – jediného a oficiálneho fotoreportéra povstaleckej armády – Antona Ivana Székelyho.
Knihou ZBRAŇ · FOTOAPARÁT · ODVAHA / Fotograf Povstania Anton Ivan Székely s viac ako stovkou fotografií sme splnili svoj sľub, a síce, dať týmto fotografiám ich meno.
Nemenej zaujímavou časťou knihy sú aj spomienky autora fotografií na čas Povstania a boj o prežitie po potlačení SNP.
Knihu je možné zakúpiť v Múzeu SNP v hodnote 15€, alebo objednať na dobierku na adrese klub@muzeumsnp.sk.
Súčasťou knihy je aj výber fotografií na pohľadniciach a mobilizačná vyhláška. Kúpiť ju je možné aj samostatne v cene 2,50€.
Publikáciu vydal Klub priateľov Múzea SNP. Kniha je v slovenskom a anglickom jazyku.