Medzinárodný deň pamiatky holokaustu

Dňa 27. januára si celosvetovo pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Práve v tento deň v roku 1945 oslobodila Červená armáda jeden z najväčších nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov Auschwitz. Do tohto symbolu vyhladzovacej mašinérie putoval aj prvý transport zo Slovenska vypravený z Popradu 25. marca 1942, v ktorom sa nachádzala asi tisícka mladých žien a dievčat. Počas prvej vlny deportácií z územia vtedajšieho Slovenského štátu bolo do Auschwitzu vypravených celkovo 19 transportov, z ktorých väčšina väzňov vojnu neprežila. Po ich dočasnom pozastavení na jeseň 1942 boli deportácie slovenských Židov do vyhladzovacích táborov obnovené v roku 1944 po okupácii Slovenska nacistickými jednotkami. Dôsledkom tzv. „konečného riešenia židovskej otázky“ na Slovensku je približne 70-tisíc ľudských obetí a zdecimovanie pôvodnej židovskej komunity na našom území.

Valné zhromaždenie OSN si vyhlásením tohto pamätného dňa pripomína utrpenie takmer šiestich miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Múzeum Slovenského národného povstania sa pridáva k inštitúciám, ktoré si 27. január každoročne pripomínajú ako memento do budúcnosti. Nikdy nezabudneme!

272632758_10162230155198636_2121763430417946297_n