Múzeum SNP funguje v režime OTP

V súvislosti s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 240 zo dňa 16. augusta 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a v súvislosti s prijatým regionálnym COVID Automatom Vám oznamujeme, že Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici funguje v režime OTP!

Do expozícií Múzea SNP je umožnený vstup iba návštevníkom, ktorí sa preukážu:

– potvrdením o plnom zaočkovaní;
– negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu;
– potvrdením o prekonaní COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

FB_post_rezim_OTP_2

Na základe COVID automatu platného pre týždeň od 01. 11. – 07. 11. 2021 sa okres Banská Bystrica nachádza v 2. stupni ohrozenia. Znamená to, že aktuálne sú v expozíciách Múzea SNP povolené len individuálne prehliadky s dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 m2. Pohyb v priestoroch Múzea SNP je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2!

Ďakujeme, že dodržiavate všetky platené nariadenia! Vaša bezpečnosť je na prvom mieste!

Vaše Múzeum SNP