Novinky z vydavateľstva Múzea SNP

Spolu s prípravami osláv 76. výročia Slovenského národného povstania sa nám podarilo pripraviť pre našich čitateľov dve novinky.
Jedna je už tradičná Vojnová kronika. Prvé číslo  tohto roka je obzvlášť pútavé. Dozviete sa v ňom napríklad akú obuv používala slovenská a povstalecká armáda. Osobitnú pozornosť venujeme samohybným delám v slovenskej armáde. Ako zmenilo nakrúcanie filmu jedno východoslovenské mesto?  Film je odkazom a zároveň varovaním…
To isté by sme mohli tvrdiť o ďalšej novinke z pera Alice Frühwaldovej “O koľko lásky som prišla”.  Je to rozprávanie o živote pred vojnou a o prežití rasovo prenasledovanej rodiny v priebehu II. svetovej vojny. Príbeh o spôsobe života, o tragických stratách, o strachu, o utrpení aj o odvahe. Príbeh o schopnosti statočných ľudí pomôcť v hraničných životných situáciách svojim spoluobčanom. Spomienka na návrat a na opätovné zaradenie sa do spoločnosti a do života po vojne. Vplyv prežitého na druhú aj tretiu generáciu tejto rodiny.

Pri čítaní týchto dvoch knižných noviniek zistíte, že nesmieme zabudnúť. Všetci však musíme aj pripomínať.
Práve o to sa snažíme! Sme otvorené múzeum a sme tu z úcty k národným dejinám.