Odkaz slobody

Časopis Vojnová kronika 2/2018

 

Nová kniha autorskej dvojice Ján Stanislav – Stanislav Mičev v predaji. Odkaz slobody s podtitulom Bedeker o odboji a Slovenskom národnom povstaní vás bude sprevádzať dôležitými medzníkmi rokov 1944-1945. 

Cena publikácie: 5,00 €

Publikáciu si môžete zakúpiť osobne v pokladni Múzea SNP v Banskej Bystrici alebo objednať poštou na adrese:
Múzeum SNP
Knižnica
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
alebo e-mailom na adresáchjana.niederlandova@muzeumsnp.sk alebo muzeumsnp@muzeumsnp.sk.
V takomto prípade Vám budú objednané publikácie zaslané Slovenskou poštou na dobierku.