Otvorený depozitár ‒ monitorovanie projektu

Dňa 27. 5. 2022 sme spolu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) absolvovali monitorovanie projektu Otvorený depozitár, ktorý bude financovaný z Grantov EHP. Zároveň sme mohli priamo na mieste realizácie konzultovať otázky, ktoré nám pomôžu projekt lepšie zvládnuť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk