PF 2022

Všetkým našim návštevníkom, priaznivcom a partnerom ďakujeme za spoluprácu, priazeň a podporu, ktorú  nám v roku 2021 prejavili!
Do nového roku Vám prajeme veľa zdravia, šťastia a radosti a veríme, že aj budúcom roku budeme mať príležitosť na mnohé spoločné osobné stretnutia.

PF_2022_MUZEUM_SNP_web

Múzeum SNP pre Vás znova otvorí svoje brány 11. januára 2022!