PROGRAM KONFERENCIE DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA A SPOLOČNOSŤ

V dňoch 8. – 10. novembra 2023 sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutoční konferencia Druhá svetová vojna a spoločnosť. Spoluorganizátormi konferencie sú Vojenský historický ústav Bratislava, Fakulta politických vied a  medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici a Slovenská historická spoločnosť.

Program konferencie na stiahnutie: slovensky / english