Sto rokov od narodenia Miloša Bobockého

bobocky_milos20. januára 1922 sa v Bratislave narodil odbojový pracovník a aktívny účastník SNP Miloš Bobocký. Počas vojny spolupracoval najmä s odbojármi baťovskej firmy Kotva resp. spravodajskej skupiny Hela Ernestom Gajdošom, Alojzom Štvánom a Jozefom Špátom.
Bobocký bol činný predovšetkým ako odbojárska spojka a šifrant ilegálnej vysielačky. Kvôli nebezpečiu prezradenia na jar 1944 prerušil štúdium na Vysokej škole obchodnej a odišiel do Banskej Bystrice, kde sa podieľal na obsluhe ilegálnej vysielačky Otto, sprostredkovávajúcej informácie medzi Vojenským ústredím na Slovensku a exilovým Ministerstvom národnej obrany v Londýne. Bobocký taktiež ukrýval značné finančné prostriedky určené pre vojenský odboj, ktoré previezol z Bratislavy Jánovi Golianovi do Banskej Bystrice. Po vypuknutí Povstania pracoval ako spojka a šifrant pre potreby Slovenskej národnej rady. Pred pádom Banskej Bystrice odišiel Bobocký na Donovaly a ako člen Vysokoškolského strážneho oddielu sprevádzal generálov Viesta a Goliana počas ich ústupu do hôr. Počas prepadovej akcie Bobockého zajalo nemecké komando, avšak po istom čase sa mu podarilo dostať sa z väzenia späť do Bratislavy, kde sa znovu zapojil do ilegálnej činnosti.
Okrem práce v ilegalite je osobnosť Miloša Bobockého výnimočná i tou skutočnosťou, že ide o bývalého vynikajúceho basketbalistu, majstra a vicemajstra Európy v basketbale z rokov 1946, resp. 1947.
Životné osudy Miloša Bobockého využili aj tvorcovia seriálu Povstalecká história, v ktorom stvárnil jeho postavu herec Štefan Bučko.