Vzdelávací seminár pre pedagógov

Múzeum Slovenského národného povstania a jeho Vzdelávacie centrum pripravuje v dňoch 13. 9. 2020 – 14. 9. 2020 realizáciu medzinárodného edukačného seminára pre pedagógov z celého Slovenska s názvom

Využívanie informácií o židovskom kultúrnom dedičstve a židovských cintorínoch v školskom vzdelávacom systéme.

Bez názvu-1

Bez názvu-1

Seminár realizujeme v spolupráci so zahraničnými partnermi, a to spoločnosťou ESJF (Európska iniciatíva židovských cintorínov) a spoločnosťou Centropa (Židovský historický inštitút, ktorý sa venuje uchovávaniu židovských rodinných príbehov 20. storočia). Odborný seminár je svojím obsahom a zameraním jedinečný a doposiaľ s takouto tematikou nikde na Slovensku realizovaný nebol.

Záštitu nad seminárom prevzali Ministerka kultúry Slovenskej republiky p. Natália Milanová, Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Branislav Gröhling a primátor Mesta Banská Bystrica p. Ján Nosko.

Sme hrdí, že obe zahraničné spoločnosti si vybrali Vzdelávacie centrum Múzea SNP za plnohodnotného partnera a rozhodli sa sprístupniť slovenským pedagógom modernou formou  a metódami židovské kultúrne dedičstvo.

V mnohých regiónoch sú židovské cintoríny jediným svedectvom kedysi prosperujúcej komunity. ESJF sa preto spojilo s Centropou, aby dokumentovali  a chránili vzácne európske židovské cintoríny. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné, aby sme mladým ľuďom sprístupnili židovské kultúrne dedičstvo a poukázali naň, ako na neoddeliteľnú súčasť národného kultúrneho dedičstva. ESJF a Centropa spolupracujú na vzdelávacích podujatiach pre pedagógov a študentov v siedmich krajinách Európy: Chorvátsko, Gruzínsko, Maďarsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Ukrajina.

Edukátori z Centropy a ESJF odprezentujú rôzne zaujímavé spôsoby vzdelávania o židovských cintorínoch vo vyučovaní. Následne na to budú učitelia schopní vytvoriť živé a efektívne vyučovacie hodiny s možnosťou ich zapojenia do medzinárodnej súťaže “Lesson Plan Competition”. Víťazné projekty sa potom zverejnia na webových stránkach, kde  majú prístup pedagógovia z celého sveta.

Centropa taktiež organizuje súťaže v oblasti digitálneho spracovania ľudských príbehov. Študenti sa tak začlenia do miestnej židovskej histórie prostredníctvom metódy storytellingu, videí, prezentácií a grafických románov.