Trojnožka

trojnozka

Tento diel seriálu Múzeum pod lupou vám predstavíme opäť prácu našich kolegov na zaujímavom predmete s názvom Trojnožka.
Mohli by sme použiť aj názov podnožka. V nemčine sa obuvnícka podnožka nazýva der Schemel. Na Slovensku nájdeme odvodeninu tohto nemeckého slova ako šamerlík / šamrlík napríklad v handeľskej reči v okolí Čierneho Balogu. 

 

Obuvnícka dielňa (Z knihy „Čím chceš byť?“, r. 1880), Zdroj: Wikipedia
Obuvnícka dielňa (Z knihy „Čím chceš byť?“, r. 1880), Zdroj: Wikipedia

Podnožka (*) sa používala v obuvníckej dielni pri meraní chodidla a podobne. Takúto podnožku nájdeme v zbierkach Malokarpatského múzea v Pezinku. Pri reštaurovaní tejto konkrétnej zasiahli aj naši kolegovia z Digitalizačného centra Múzea SNP. Pozrite sa ako to dopadlo.

Trojnožka je vyrobená sústružením a skladá sa zo sedacej časti z lipového dreva a pôvodne troch nožičiek z lieskového dreva. Sedacia časť je v strede rozštiepená a spevnená kovovými pásikmi pripevnenými klincami. Jedna nožička absentuje , jedna je nepôvodná a o 5 cm kratšia, čo znemožňuje aranžovanie trojnožky v polohe, v akej sa používala. Nožičky sú zosušené a v miestach vsadenia do sedacej časti obtočené látkou. Drevo sedacej časti aj pôvodnej nožičky je poškodené drevokazným hmyzom a používaním. Kovové prvky sú mierne napadnuté koróziou.

Cieľom reštaurovania bolo zastavenie degradácie drevnej hmoty, odstránenie nepôvodných klincov, nahradenie sekundárnej krátkej nožičky a doplnenie chýbajúcej nožičky a drobných úbytkov materiálu kvôli nemožnosti použiť predmet na výstavné účely v súčasnom stave zachovania.

Na základe vyhodnotenia reštaurátorského výskumu bola trojnožka zameraná, jednotlivé diely označené a demontované, nepôvodná nožička bola odstránená. Zbierkový predmet bol očistený od neviazaných a viazaných  depozitov a ošetrený proti drevokaznému hmyzu a hubám (Lignofix), drevná hmota bola spevnená látkou Paraloid B72 zriedenou v acetóne.  Kovové prvky boli očistené a odmastnené, korózne produkty eliminované a zbytky korózie stabilizované konzervačným olejom Konkor 101. Na záver boli kovové časti nakonzervované konzervačným voskom Revax 30 zriedenom v technickom benzíne. Doplnili sa nožičky a drobné úbytky materiálu z dreva zhodného s originálom. Nasledovalo zjednotenie štruktúry a farebnosti doplnkov, spätná montáž jednotlivých dielov do celku a záverečná konzervačná úprava včelím voskom zriedeným v terpentíne.
PP_Trojnozka_02 Reštaruovanie trojnožky - stav PRED  a PO

Aj vďaka práci našich kolegov budete môcť obdivovať tento a iné predmety v múzeách, ktoré by si inak vzal čas.