V hlbinách múzejných zbierok

HLBINY

V dnešnej časti Múzeum pod lupou sa pozrieme do najhlbších vrstiev zbierkových predmetov, ktoré voľným okom nevidíme.
Pri bežnom pohľade na predmet v múzeu nám nezíde ani na um, že starne. Voľným okom to nevidíme. Ale s istotou vieme povedať, že  – starne. Máme však techniky a látky, ktoré vedia tieto procesy zastaviť – akoby skamenel proces starnutia. Tento proces sa volá petrifikácia (je odvodený z gréckych slov “petra” – kameň a facere “robiť”). Ako vyzerá petrifikácia v múzeu vám ukáže ďalšia časť seriálu Múzeum pod lupou.
Najvďačnejším materiálom na ukážku starnutia materiálu je drevo. Rôzne činitele, škodcovia, poveternostné vplyvy alebo huby vedia z tvrdého kusa dreva urobiť doslova prášok, ktorý sfúknete zo stola.

Škodcovia dreva dokážu ohroziť statiku stavby aj rozložiť  krásnu gotickú plastiku  na prachové častice. Hlavnými skupinami biologických škodcov sú drevokazný hmyz a drevokazné huby. K nim sa navyše pridávajú tiež plesne. Napádajú povrch dreva a sú potom vstupnou bránou pre drevokazné huby. Ďalším negatívnym činiteľom je vplyv klimatických podmienok ako teplota či vlhkosť. V prírode síce tieto faktory zohrávajú dôležitú úlohu pri rozklade starých, oslabených alebo odumretých stromov, a tým podporujú prirodzený kolobeh života, no na zbierkových predmetoch dokážu spôsobiť závratné škody. 

Máme niekoľko možností a spôsobov ochrany dreva. Jednou z nich je petrifikácia.
PETRIFIKÁCIA ZA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU: Náter, postrek, injektáž a ponorenie za atmosférického tlaku sú technológie, pri ktorých je podstatou transportu látok do dreva kapilárny tlak. Impregnácia predmetu ponorením do kvapaliny za atmosférického tlaku je veľmi pomalá a príjem kvapaliny je obmedzený prítomnosťou vzduchu. Pri petrifikácii dreva za zníženého tlaku (vákuovej, vákuoovotlakovej, tlakovej impregnácii) sa pri transporte látky do dreva uplatňujú vonkajšie tlakové sily. Vákuová petrifikácia vyžaduje podstatne nižší čas na impregnáciu a poskytuje vyšší účinok látky v dreve než impregnácia ponorením za atmosférického tlaku.

PETRIFIKÁCIA ZA ZNÍŽENÉHO TLAKU: Impregnácia dreva za zníženého tlaku metódou v PE obale. Konsolidovaný predmet je najskôr zabalený do polyetylénovej siete, ktorá chráni vrchnú fóliu pred pretrhnutím o ostré hrany predmetu a súčasne zabraňuje prisatiu fólie k predmetu, čím zároveň vytvára priestor pre pohyb impregnačnej kvapaliny. Takto pripravený predmet je následne zatavený do fólie s utesnenými prívodnými a odsávacími hadičkami, ktoré sú cez kohútiky spojené zo zásobným roztokom impregnačnej kvapaliny a vývevou. Z PE obalu je najskôr odsávaný vzduch za tvorby dostatočného podtlaku. Doba odsávania závisí od veľkosti predmetu. Následne sa do obalu privedie impregnačná kvapalina, až je celý predmet namočený a po uzavretí prívodu roztoku sa pokračuje v odsávaní vzduchu. V  tejto fáze nastáva prienik kvapaliny do predmetu, pretože sa vyrovnáva tlakový gradient medzi atmosférickým a zníženým tlakom. Prebytočná kvapalina steká na dno. Tento postup sa opakuje podľa potreby. Táto metóda je vhodná pre objemné, prípadne tvarovo členité predmety. Ďalšou výhodou je menšia spotreba impregnačnej látky. Pred použitím tejto metódy je dôležité uvážiť, či nemôže dôjsť poškodeniu prípadnej polychrómie alebo dreva vplyvom vonkajšieho tlaku.

Mikroskopické vzorky dreva pred a po petrifikácii