Základné informácie

Rekonštrukcia a prestavba objektu materskej školy na Vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská Bystrica

tabula 60x45cm finálnalogo_vzdelavacie_centrum

Dátum začatia realizácie projektu: 09/2012
Dátum skončenia realizácie projektu: 06/2014

Stavebné povolenie vydané dňa 21. 10. 2009
Začiatok stavby: január 2013
Právoplatnosť rozhodnutia o užívaní stavby: 08. 10. 2014

 Priestory materskej školy pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia

Nové priestory Vzdelávacieho centra Múzea SNP

Nové priestory Archívu Múzea SNP

Realizuje sa prvá etapa prevozu a umiestnenia archívnych materiálov do nového depozitára. Postupne sú prepravované a umiestňované nasledovné fondy a zbierky:

  • Fond: Múzeum SNP – podfond: Stavebná dokumentácia – rozsah: 85 arch. škatúľ
  • Fond: Múzeum SNP – Zbierka tradície SNP – rozsah 106 arch. škatúľ
  • Osobný fond: Ferdinand Čatloš – 25 archívnych škatúľ
  • Fond: UŠPH – 15 škatúľ

 Vzdelávacie priestory – prednášková miestnosť pre cca. 30 ľudí