Kde sme sa prezentovali

Rozhlas

Konferencie, kongresy, výstavy

   • informačné stretnutie k pokroku projektu zo dňa 12. 6. 2014. Jednotlivé prezentácie na stiahnutie:
   • účasť na ROAD SHOW v 10 slovenských mestách v rámci propagácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti k 10.výročiu vstupu SR do EU zo dňa 7. 5. 2014. Prezentácia na stiahnutie TU;
   • prezentácie Digitálneho múzea a digitalizácie kultúrneho dedičstva v Stredoslovenskom múzeu dňa 18.05.2013 v rámci akcie “Noc múzeí a galérií 2013”;
   • 14. medzinárodná konferencia v Prahe pod názvom “Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013”  www.skipcr.cz zo dňa 27.11.2013
   • Jarná konferencia ITAPA/OPIS 2013 – Digitalizácia kultúrneho dedičstva v Múzeu SNP – praktický pohľad (Ján Jurkovič)  www.itapa.sk zo dňa 30.05.2013;
   • Medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča: Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy, 13.-15.11.2012, Filozofická fakulta UK Bratislava;
   • Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inšpirácií – Ján Jurkovič www.itapa.sk zo dňa 26.10.2011;
   • účasť na konferencii iDEME Bratislava 2014 „Informatizácia až po dediny a mestá“ 7. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy v spolupráci s Riadiacim orgánom OPIS na Úrade vlády SR zo dňa 19. 6. 2014 (štvrtok), hotel Bôrik, Bratislava. Prezentácie na stiahnutie:
   • účasť na medzinárodnom kongrese ITAPA 2014: Future is today zo dňa 11. a 12. novembra 2014. Prezentácia na stiahnutie tu;
   • stretnutie na výmenu skúseností v rámci národných projektov spolufinancovaných z OPIS PO2 konané dňa 7.11.2014 v priestoroch Digitalizačného centra v Banskej Bystrici. Fotogaléria tu.
   • Workshop pre spolupracujúce múzeá konaný dňa 27.11.2014 v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach. Prezentácie na stiahnutie tu a fotogaléria tu.
   • Prednáška na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši o digitalizácii nehmotného kultúrneho dedičstva zo dňa 3.3.2015. Prednáška na stiahnutie tu;
   • Prezentácia na záverečnom odbornom seminári k prezentácii výstupov k projektu: Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK, kde sme prezentovali náš národný projekt Digitálne múzeum zo dňa 26.3.2015. Prezentácia na stiahnutie tu.
   • Prezentácia projektu v rámci podujatia Noc múzeí v Prírodovednom múzeu SNM,  v Bratislave, zo dňa 16.5.2015. Fotogaléria na pozretie tu.
   • Prezentácia na jarnej konferencii ITAPA dňa 21.5.2015;
   • Prezentácia na medzinárodnom kongrese ITAPA 2015, Crowne Plaza, Bratislava, 3.11.2015. Nominácia na cenu ITAPA 2015, sekcia Nové služby;

Televízia

 • reportáž RTVS o digitalizácii zbierkových predmetov Slovenského banského múzea;
 • reportáž STV 1, november 2012, Jurkovič, J. – Mičev. S.: Digitálne múzeum v rámci Múzea SNP v Banskej Bystrici;
 • reportáž TV Markíza,  november 2012, Mičev. S. – Svetkovský, R.: Digitálne múzeum v rámci Múzea SNP v Banskej Bystrici;
 • reportáž TA3, 17. jún 2014, S.Mičev, J. Mrišová, E. Bezuchová: Múzeum SNP by malo stihnúť digitalizáciu načas www.ta3.com