Napísali o nás

Tlač

 • Tlačová správa k projektu v regionálnom médiu – MY Banskobystrické noviny, dňa 31.7.2012 – na stiahnutie TU,
 • Šóky, S. (Žabková, S.): Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vedecký recenzovaný časopis č.1/2013, s.39-48. ISSN1339-2204 – Digitalizácia kultúrneho dedičstva – projekt Digitálne múzeum,
 • Šóky, S. (Žabková, S.): Múzeum, Roč. LIX, č. 1/2013, s.40-41SNM – Archeologické múzeum a jeho príprava na digitalizáciu múzejných zbierok,
 • Droppa M.: Týždeň. roč. 10, č. 9/2013, Digitálny partizán, www.tyzden.sk zo dňa 25.2.2013, s. 19 v časopise Týždeň č. 9/2013,
 • Šóky, S. (Žabková, S.): Náš kraj, Roč. VII, č. 2/ 2013, s. 4 – Projekt Digitálne múzeum,
 • Unikátny projekt Digitálne múzeum. In: MY banskobystrické noviny. Roč. 23, č.10, str. 23, 18. – 24. 3. 2014,
 • tlačová správa k projektu v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou – Pravda, Roč. XXIV, č. 102, str. 27 zo dňa 5. 5. 2014 – na stiahnutie TU;
 • Múzeum SNP konzervuje zbierky. In: MY banskobystrické noviny. Roč. 23, č.20, str. 12, 27. 5. 2014;
 • Múzeum SNP prezentuje projekt Digitálne múzeum. In: MY – banskobystrické noviny. Roč. 23, č.22, str. 8 zo dňa 10. 6. 2014
 • Múzeum SNP presiahlo 100 000 zdigitalizovaných predmetov In: My – banskobystrické noviny. Roč. 23, č. 42, str. 24, 28.10.2014
 • Digitalizácia ľudových tancov a postupov výroby ľudového odevu In: Múzeum. Č. 4, str. 16 a 17 zo dňa 20.11.2014. Na stiahnutie tu;
 • Digitalizácia sa blíži do cieľa In: My – banskobystrické noviny. Roč. 24, č. 6, str. 9, 17.2.2015;

Internet