Diskusia / Discussion

English version

  • Svoje diskusné príspevky, otázky a podnety na konferenciu, posielajte na e-mail: otvoreny.depozitar@muzeumsnp.sk
  • Do diskusie sa môžete zapojiť aj na konci dňa konferencie v diskusii požiadaním o slovo v aplikácii zoom.
  • Ak vaše otázky nezodpovieme v diskusii z kapacitných dôvodov, prepošleme ich prednášajúcim, ktorí  na ne budú reagovať.  Z konferencie bude pripravený zborník príspevkov.
  • Niektoré zaujímavé diskusné príspevky a doplňujúce dokumenty vám prinášame na našom ondrive konte.