Program / Programme

English version

23. marec, od 09:30

1. Slávnostné otvorenie (09:30)

Stanislav Mičev
Múzeum Slovenského národného povstania, Slovensko
Eystein Markusson
The Narvik War and Peace Centre, Nórsko
Jana Dacková
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

2.Krátke predstavenie projektu (10:10)

Ivica Matošová
Múzeum Slovenského národného povstania, Slovensko

3. Ochrana verzus prezentácia (10:20)

Úvod do problematiky – Neinterpretatívne sprístupňovanie zbierok
Jan Dolák
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko

Skúsenosti The Narvik War and Peace Centre v oblasti ochrany a sprístupnenia zbierok
Eystein Markusson
The Narvik War and Peace Centre, Nórsko

11:10 – 13:00  PRESTÁVKA

4. Ochrana zbierok (13:00)

Prípadová štúdia vytvorenia a údržby otvoreného inventára pre zbierky fotografií z 2.sv. vojny Múzea Varšavského povstania /spôsob prezentácie, zdieľania a plán rozvoja/
Joanna Lang
Múzeum Varšavského povstania, Poľsko

Vojenské zbierky v Nórsku: celkový rámec a súčasná situácia v Narviku
Ulf Eirik Torgersen
The Narvik War and Peace Centre, Nórsko

Depozitáre STM; problémy modernizácie správy zbierok STM
Zuzana Šullová
Slovenské technické múzeum Košice, Slovensko

Správa zbierok MŽK; uplatnenie RFID technológie
Andrea Demeterová
Múzeum židovskej kultúry, Slovensko

Použitie RFID v podmienkach Múzea ľudovej umeleckej výroby
Libuša Jaďuďová
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Slovensko

Diskusia (14:30-15:30)

24. marec, od 9:30

5. Sprístupňovanie depozitárov (09:30)

Program modernizácie ochrany a využitia zbierok Múzea SNP
Stanislav Mičev / Marian Uhrin
Múzeum Slovenského národného povstania, Slovensko

Úvodné myšlienky a náčrty pre otvorený depozitár
v The Narvik War and Peace Centre
Eystein Markusson
The Narvik War and Peace Centre, Nórsko

Pojem „otevřené depozitáře“ a jeho pozice v muzeologické terminologii
Václav Rutar
Národní technické muzeum Praha, Česko

Otevřený depozitář v brémském Übersee Museum
Jan Obrovský
Moravské zemské muzeum v Brně, Česko

Koncepcia otvoreného depozitára Múzea Stará Ľubovňa
a skúsenosti z jeho prevádzky
Dalibor Mikulík
Múzeum Stará Ľubovňa, Slovensko

Študijný depozitár keramiky a skla
Zuzana Francová
Múzeum mesta Bratislavy, Slovensko

11:20 – 13:00  PRESTÁVKA

13:00 – 13:30 Tlačová konferencia

6. Záverečná diskusia (13:30-15:30)
Moderuje Stanislav Mičev a Jan Dolák

7. Resumé

8. Tlačová konferencia