Spolupracujúce školy

V rámci projektu Otvorený depozitár  bude Múzeum SNP spolupracovať na vzdelávaní so školami v regióne. Memorandá o spolupráci boli podpísané  so Základnou školou Spojová v Banskej Bystrici, Základnou školou vo Zvolene a strednými školami – Gymnáziom Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrci, Evanjelickym gymnáziom v Banskej Bystrici a nakoniec Gymnáziom Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Niektoré školy o tom referovali aj na svojich webových sídlach, resp. sociálnych sieťach:
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Základná škola SSV
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského