Vzdelávanie pomocou replík zbierkových predmetov

Vzdelávacie aktivity v Múzeu SNP zatiaľ nenahradí žiadna učebnica.
Prehliadka stálej expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici dokáže byť veľkým zážitkom. Zásluhu na tom majú bezpochyby naši múzejní pedagógovia. Vďaka projektu Otvorený depozitár Múzea SNP sme zakúpili repliky zbraní a uniforiem, ktoré aktívne využívame vo vzdelávacom procese.
Využité repliky sú totožné s originálmi predmetov používaných pri bojoch na území Slovenska počas SNP. Študent dostáva popri iných aktivitách možnosť dotknúť sa, poťažkať a vyskúšať zbrane, s akými bojovali naši nedávni predkovia. To rozširuje jeho vedomosti o praktickú skúsenosť s inak nedostupnými, až  tabuizovanými, predmetmi- zbraňami. Viac sa môžete dočítať v metodickom liste.