Akreditácia

Vážené médiá,
upozorňujeme Vás na povinnosť akreditácie sa na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania.

Akreditácia a následné PRESS označenie Vám  umožní vstup do PRESS zón počas osláv 75. výročia SNP, ako aj počas vojenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční pri ich príležitosti a vstup do PRESS centra, ktoré bude zriadené v priestoroch Pamätníka SNP!

Uzávierka prijímania akreditácií je utorok 20. 08. 2019.  Po uvedenom termíne už nebude možné prijať žiadnu akreditáciu !!!
Vyplnený a podpísaný akreditačný formulár prosím zašlite elektronicky na e-mailovú adresu: michaela.bucekova@muzeumsnp.sk.

„PRESS označenie“ si budete môcť vyzdvihnúť och 22. – 27. 08. 2019 na adrese:
Tulská 39
P. O. BOX 99
974 04 Banská Bystrica 4
príp. vám ho doručíme poštou na vami uvedenú adresu.

Upozorňujeme, že dňa 29. 8. 2019 už nebude možné prevziať si žiadne PRESS označenie !!!

Akreditačný formulár na stiahnutie (formát .pdf)
Akreditačný formulár na stiahnutie (formát .doc)