Materiál pre konzervátorské pracovisko

V rámci projektu Otvorený depozitár Múzea SNP sme zakúpili spotrebný materiál pre naše konzervátorské pracovisko. Momentálne na pracovisku prebieha príprava predmetov, ktoré budú vystavené v otvorenom depozitári. Táto práca je pre väčšinu návštevníkov múzeí neviditeľná. Ambíciou projektu je prezentovať návštevníkom aj túto menej známu funkciu múzea.