VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK / CALL FOR TENDERS

English version

Pre náš projekt “Otvorený depozitár”  uverejňujeme VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK na prestavbu priestorov na depozitáre. Všetky detailné informácie nájdete aj na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.