Zmluva o dielo – Prestavba na otvorený depozitár – Zverejnenie

Zmluva o dielo č. 2022/122 a č. 58/222/M SNP – Múzeum SNP „Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. PS 01 – Prestavba časti objektu na depozitár je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Preštudovať si ju môžete na tomto linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6799640/