Knižnično-informačné služby

 1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom

  Knižnica poskytuje služby základné a špeciálne:
  a) základné:

  • absenčné výpožičky (mimo knižnicu), len pre zamestnancov Múzea SNP,
  • prezenčné výpožičky (len v priestoroch knižnice),
  • ústne bibliografické a faktografické informácie.

  b) špeciálne:

  • MVS
  • referenčné, bibliograficko-informačné a rešeršné služby,
  • prístup k externým informačným zdrojom,
  • skenovacie služby,
  • reprografické služby, napaľovanie údajov na CD-nosiče.
 2. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby podľa personálnych a materiálových možností.

 3. Knižnica poskytuje základné služby bezplatne a špeciálne služby sa primeranú úhradu.