Nové publikácie Múzea SNP

Stanislav, Ján – Mičev, Stanislav: Odkaz slobody. Bedeker o protifašistickom odboji a Slovenskom národnom povstaní.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 2. vyd. 111 s.
ISBN: 978-80-89514-63-2
Cena: 5,00 €

Stanislav, Ján – Mičev, Stanislav: The Legacy of Freedom. A Baedeker on anti-fascist Resistance and Slovak National Uprising.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 1. vyd. 111 s.
ISBN: 978-80-89514-61-8
Cena: 5,00 €

Stanislav, Ján – Mičev, Stanislav: Zavet svobody. Bedeker ob antifašistkom soprotivleniji i Slovackom nacionaľnom vosstaniji.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2019. 1. vyd. 111 s.
ISBN: 978-80-89514-62-5
Cena: 5,00 €

Publikácie si môžete zakúpiť osobne v pokladni Múzea SNP v Banskej Bystrici alebo objednať poštou na adrese:
Múzeum SNP
Knižnica
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
alebo e-mailom na adresáchjana.niederlandova@muzeumsnp.sk alebo muzeumsnp@muzeumsnp.sk.
V takomto prípade Vám budú objednané publikácie zaslané Slovenskou poštou na dobierku.