Nové publikácie Múzea SNP

Nižňanský, Eduard: Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku v rokoch 1938-1945.

Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 495 s.
ISBN: 978-80-89514-40-3
Cena: 24,00 €

Vojnová kronika.

Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 2/2016. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

DIGITÁLNE MÚZEUM – čo s digitálnym obsahom múzeí?

Zborník prednášok z konferencie konanej 25.-26. 10. 2016 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
Zost.: Jano Jurkovič
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 79 s.
ISBN: 978-80-89514-42-7
Cena: 7,00 €