Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok si môžete preštudovať TU