Stretnutie generácií

Históriu a minulosť si môžeme pripomínať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj pravidelné stretávanie sa na miestach, ktoré sú dejiskom tragických udalostí. V spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici a Banskobystrickým samosprávnym krajom od roku 2006 pravidelne (už tretí rok) organizujeme v areáli NKP Kalište Stretnutie generácií. Na tomto mieste sa stretávame, aby sme si spoločne pripomenuli tragédiu z 18. marca 1945.

V roku 2008 sme naše stretnutie obohatili o Konferenciu o tragédii a spoločných osudoch vypálených obcí v rokoch 1944-1945 na území Slovenska. Uskutočnila sa 15. augusta 2008. Predstavitelia z každej vypálenej obce 16. augusta 2008 vysadili na Kališti za svoju obec ovocný stromček a tak symbolicky vrátili život do Kališťa vytvorením Sadu života. Záštitu nad jeho správou prevzal celoslovenský Zväz záhradkárov. Ten sa rozhodol ošetriť aj pôvodné, staré ovocné stromy v osade a tak symbolicky vrátiť život do Kališťa nielen stretnutím generácií ľudí, ale aj stromov. Prepojenie ostatných vypálených obcí s Kališťom sa zvýraznilo aj vysadením takého istého ovocného stromu v každej obci počas osláv SNP v auguste 2008. Dňa 29. augusta 2008, počas 64. výročia osláv SNP, prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič spolu so žijúcimi rodákmi Kališťa zasadili ovocný stromček za Kalište v areáli Múzea Slovenského národného povstania.