Martyrys Towns

Múzeum Slovenského národného povstania pripravilo 15. augusta 2008 Konferenciu o tragédii a spoločných osudoch vypálených obcí v rokoch 1944-1945 na území Slovenska. Nad podujatím prevzal záštitu premiér Slovenskej republiky Róbert Fico.

kaliste5Obsah vedeckej konferencie tvorila prezentácia najnovších výsledkov slovenskej historiografie a múzejníctva k problematike vypálených obcí na Slovensku, ich spoločných osudov i osudov jednotlivých obyvateľov. Cieľ tohto stretnutia – vytvorenie neformálneho fóra vypálených obcí Slovenska a zapojenie sa do spoločenstva Martyrys Towns v rámci Európy. Zástupcovia vypálených obcí i Múzea SNP sa v prvý októbrový týždeň tohto roka zúčastnili na európskom kongrese Martyrys Towns v Prahe a Lidiciach. Nacisti a príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG), pohotovostných oddielov žandárstva, protipartizánskych jednotiek Edelweiss, Jozef a ďalších zanechali po sebe desiatky masových hrobov takmer na celom území Slovenska. Celkom bolo umučených a zavraždených 5 304 vlastencov, antifašistov a rasovo prenasledovaných, ktorí boli po vojne exhumovaní v 211 hromadných hroboch. Z toho na území južného Slovenska, okupovanom horthyovským Maďarskom, to bolo 832 osôb nájdených v 42 hromadných hroboch. Viac ako 95 obcí, osád a samôt na Slovensku bolo vypálených.

kaliste6 Hromadné vraždy na území Slovenska sa stali najotrasnejším svedectvom neľudskosti nacizmu a fašizmu. Je zrejmé, že Múzeum SNP tento projekt nemohlo realizovať bez spolupráce s obcami a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Výsledkom našej doterajšej spolupráce je zoznam 102 vypálených obcí, ako dôsledok represálií nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku. (Obce zaradené do tohto zoznamu splnili základné kritérium – z celého počtu domov v obci, boli vypálené minimálne dva domy, a to v dôsledku represálií fašistami pri potlačovaní povstania, resp. pred príchodom frontu, nie v dôsledku bojových akcií pri prechode frontu.)