12 osobností Múzea SNP

Dvanásť tvárí Múzea SNP v Banskej Bystrici

Pred 70-timi rokmi bojovali naši starí otcovia o Slovensko. Vážime si ich odvahu a preto sme sa rozhodli toto posolstvo odovzdať ďalej.  Urobili sme tak prostredníctvom osobností z Banskej Bystrice. Mali sme možnosť spoznať ľudí, ktorí bojujú za Slovensko na športových podujatiach, pomáhajú ľuďom a snažia sa o rozvíjanie našej kultúry. Ľudí, ktorí sú tak dnes, ako aj pred 70-timi rokmi nezastupiteľní. Výber miesta, či zbierkového predmetu bol pre nás veľmi intuitívny a podobne intuitívne sa s nimi zžili aj tieto osobnosti. Sú to ľudia, u ktorých možno hľadať a nájsť inšpiráciu.

Prvých sedem osobností sme prepojili s oslavami 70. výročia SNP a stali sa ich tvárami. Boli nimi husľový virtuóz Andrej Baran, automobilový pretekár Richard Gonda, futbalista Marek Hamšík, herec Ján Koleník, operná speváčka Terézia Kružliaková, dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone Nasťa Kuzminová a thaiboxer Vladimír Moravčík. Aj vďaka týmto siedmym osobnostiam mohli návštevníci osláv 70. výročia SNP vnímať Banskú Bystricu ako centrum Povstania.

Zvyšných 5 osobností (Michal Handzuš, Marek Zákopčan, Jana Šikulová, Peter Kulhány a Matej Tóth) pribudlo postupne do konca roka 2014 a spoločne sa stali symbolmi Múzea SNP na rok 2015, v ktorom si Múzeum pripomína 60. výročie svojho založenia.

Jednotlivé osobnosti sme prepojili napríklad s Národným domom, ktorý bol kultúrnym centrom povstaleckej republiky, ale zároveň aj miestom významných zjazdov a snemov, dnes už historickými vozidlami Mercedes, ktoré sa dostali v čase Druhej svetovej vojny do užívania slovenskej armády, významnými zbraňami, frontovým divadlom či Slovenským slobodným vysielačom.

Ich myšlienky a názory na súčasnosť a minulosť sme sa rozhodli zachytiť aj v krátkych filmoch.

12_OSOBNOSTI