Richard Gonda

Automobilový pretekár

European F3 Open Cup Champion 2013

osobnost4

Miesto fotenia: Pamätník SNP
Zbierkový predmet: Mercedes-Benz 170V