Oslavy 71. výročia SNP

Oslavy SNP v Banskej Bystrici boli v znamení viacerých noviniek

Tisk

Celoslovenské Oslavy SNP v Banskej Bystrici sa uskutočnili dňa 29. augusta za účasti všetkých najvyšších štátnych predstaviteľov. Ich vzácnym a mimoriadnym hosťom bol predseda rumunskej poslaneckej snemovne Valeriu Stefan Zgoneu, ktorý vzdal úctu priamym účastníkom SNP a piatim z nich odovzdal rumunské štátne vyznamenania.
Na úvod slávnostného zhromaždenia odznela hymna Slovenskej republiky, avšak netradične, po prvýkrát, ju spieval len 7-ročný chlapec Adrián Kožiak z obce Baláže, jednej zo 105 obcí, ktoré boli na Slovensku vypálené počas 2. svetovej vojny. Po prvýkrát sme rovnako predstavili aj nového moderátora Osláv SNP – Martina Strižinca, na ktorého sa môžete tešiť aj v nasledujúcich rokoch.
Úplnou novinkou, predstavenou počas Osláv SNP, bola aj mobilná aplikácia „Múzeum SNP“. Pripravili sme ju v spolupráci s technologickým partnerom spoločnosťou GAMO a návštevníkom poskytne informácie o Múzeu SNP, priblíži jeho históriu či bude neustále prinášať nové informácie o pripravovaných podujatiach.
Počas celého dňa mohli návštevníci v areáli Pamätníka SNP vidieť pestrý kultúrny program, ukážky Ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo si pozrieť exteriérové výstavy venované Slovenskému národnému povstaniu či 60. výročiu Múzea SNP.
Počas slávnostného koncertu Štátnej opery BB sme odovzdali dve Ceny Múzea SNP – autorovi Pamätníka SNP, architektovi Dušanovi Kuzmovi in memoriam, ktorú prevzal jeho syn a autorovi súsošia Obete varujú sochárovi Jozefovi Jankovičovi.
Oslavy SNP vyvrcholili komponovaným programom „Pamäť v kameni“, ktorý ste mohli naživo vidieť aj v STV2. Program bol venovaný 60. výročiu založenia Múzea SNP a premiérovo v ňom zazneli skladby Martina Haricha, Tomáša Bezdedu či Sisy Sklovskej.

ECHO_MSNP_258x171.indd

Fotogaléria z Osláv 71. výročia SNP