Sovietsky vzdušný most a SNP

Sovietsky vzdušný most a Slovenské národné povstanie

PaedDr. Ján Stanislav, CSc.

Slovenské národné povstanie bola dlhodobo pripravovaná ozbrojená akcia. Najvyššie sovietske vojenské a politické orgány, vrátane NKVD, boli o týchto prípravách priebežne informované. Mali dostatok vojenských i politických informácií o pripravovanom povstaní na Slovensku, ktoré boli potvrdené i na úrovni medzinárodnej výmeny informácií prostredníctvom čs. veľvyslanectva a čs. vojenskej misie v Moskve. Sovietska strana mala v auguste 1944 k dispozícii oficiálne dvakrát privezený vojenský plán povstania, vypracovaný vojenským ústredím pplk.gšt. Jána Goliana, politický návrh ilegálnej KSS, určený výhradne sovietskej strane a moskovskému vedeniu KSČ a Čatlošovo memorandum – neoficiálnu vojenskú ponuku exponenta slovenskej vlády na spoločnú vojenskú akciu so ZSSR na zachovanie slovenského štátu odtrhnutého od Česko-Slovenska pod mocenskou záštitou ZSSR, ktorú však sovietska strana oficiálne odmietla tvrdením, že nemá „tendencie rokovať s našimi quislingami.“ …

Celý článok na stiahnutie vo formáte .pdf