Spojenecká pomoc USA

Spojenecká pomoc USA a účasť Američanov v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944

PaedDr. Ján Stanislav, CSc.
PhDr. Mgr. Dezider Tóth
Mária Čemanová

Druhá svetová vojna 1939 – 1945 patrila k najtragickejším kapitolám novodobých dejín, bola najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva. Vojnový požiar hlboko poznačil osudy niekoľkých generácií, viac ráz zmenil mapu sveta a pomer síl medzi veľmocami na dlhé desaťročia. Kľúčom k budúcnosti sa stal protifašistický odboj. Svojím pluralitným charakterom preklenul rozpory medzi štátmi spojeneckej koalície a dočasne ich zjednotil vo veľkom historickom kompromise s cieľom poraziť fašizmus a nacizmus vo vojne, ktorá mala pričinením Adolfa Hitlera totálne zničiť štáty a vyhubiť národy a etniká sveta.
Vojenské úspechy štátov protifašistickej koalície v r. 1943-44 spôsobili zásadný obrat v priebehu 2. svetovej vojny. Porážky armád nacistického Nemecka a jeho spojencov na východnom fronte v zime 1942-43 pri Stalingrade, v lete a na jeseň 1943 v Kurskom oblúku a na Kaukaze mali značný ohlas vo verejnosti ako aj vplyv na vnútornopolitickú situáciu na Slovensku. Anglo-americké vojská prispeli k obratu vo vojne víťaznou bitkou pri El Alameine, konečnou porážkou nemeckých a talianskych jednotiek v severnej Afrike, vylodením sa na Sicílii, Sardínii a Apeninskom polostrove v lete 1943. Po vylodení v Normandii v júni 1944 spojenci otvorili druhý front na západoeurópskom bojisku. Počas druhej svetovej vojny sa vo väčšine okupovaných krajín vrátane Slovenska začal rozvíjať aktívny protifašistický odpor, ktorý podporovali aj štáty spojeneckej koalície. …

Celý článok na stiahnutie vo formáte .pdf