2010 – Putovná výstava

Putovná vzdelávacia výstava

Oživenie pancierového vlaku Štefánik v roku 2009 prinieslo neočakávaný úspech. Statických a dynamických (bojových) ukážok sa zúčastnilo vyše 40 000 návštevníkov. Projekt však neoslovil len laickú, ale aj odbornú verejnosť. Svedčí o tom zisk Výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2009, kde IPV Štefánik zvíťazil v kategórii Obnova.

pamiatky_a_muzea
Na tieto úspechy sme nadviazali v roku 2010, kedy sme zrekonštruovaný IPV Štefánik predstavili v niekoľkých slovenských mestách nielen v prezentačnej, ale aj vo vzdelávacej podobe. K bojovým – pancierovým vozňom sme pripojili ďalšie tri expozičné vozne s výstavami o Slovenskom národnom povstaní a stavbe pancierových vlakov a výstavou o stavbe a rekonštrukcii IPV Štefánik. V jednom z vozňov bola nainštalovaná veľkoplošná obrazovka a návštevníci mali možnosť pozrieť si dokumentárne video prezentujúce rekonštrukciu pancierového vlaku.

Cieľom projektu v roku 2010 bolo priblížiť ho nielen širokej verejnosti, ale najmä žiakom základných a študentom stredných škôl. Snažili sme sa im ponúknuť iný – interaktívny spôsob výučby histórie, ukázať dôležitú časť našej histórie inak, ako len z obrázkov v učebniciach. Žiaci a študenti mali možnosť prezrieť si priamo na mieste dobové fotografie, či videodokumentáciu a bol pre nich pripravený metodický materiál na CD a DVD nosičoch, ktorý mohli využiť priamo v škole. A v neposlednom rade, výstavami ich sprevádzali ich rovesníci – študenti stredných škôl. Pre študentov bola táto forma prezentácie histórie najefektívnejším spôsobom, ako sme im mohli priblížiť dejiny Slovenského národného povstania. Zrekonštruovaná podoba pancierového vlaku bola nepochybne pre vyučovací proces rovnakým oživením a nezabudnuteľným prvkom, ako bolo v Slovenskom národnom povstaní postavenie a nasadenie troch pancierových vlakov (Štefánik, Hurban a Masaryk).

Fotogaléria z podujatia Rendez

Počas pracovných dní plnil pancierový vlak svoju vzdelávaciu funkciu a bol k dispozícii školským skupinám a individuálnym návštevníkom. Cez víkend ho zas bolo možné vidieť ako súčasť dynamických ukážok na atraktívnych sprievodných podujatiach.

Prezentačné podujatia IPV Štefánik v roku 2010

19. 04. 2010 – 25. 04. 2010 – Košice, Prebúdzanie Katky
03. 05. 2010 – 08. 05. 2010 – Liptovský Mikuláš
29. 05. 2010 – 30. 05. 2010 – Piešťany, 4. národné letecké dni
31. 05. 2010 – 05. 06. 2010 – Žilina
13. 06. 2010 – Trnava
14. 06. 2010 – 20. 06. 2010 – Bratislava, RENDEZ
06. 09. 2010 – 11. 09. 2010 – Zvolen, GRAND PRIX 2010
12. 09. 2010 – Dobrá Niva – bojová ukážka

Fotogaléria z bojovej ukážky na Dobrej Nive