Objektové vyučovanie

Múzeum, okrem prednášok a besied, takisto ponúka lektorovanie v expozícii spojené s prácou s exponátmi – tzv. objektové vyučovanie. Podľa počtu žiakov a študentov je možné využiť počítačové info centrum prípadne vytvoriť podmienky pre skupinovú prácu.

Kontaktné údaje:

PhDr. Lucia Sotáková
e-mail: lucia.sotakova@muzeumsnp.sk
tel.: + 421 918 899 432