Putovné výstavy

Múzeum SNP v spolupráci s Památníkom Lidice ponúka putovné výstavy, ktoré sú určené pre základné a stredné školy a tematicky zachytávajú obdobie 2. svetovej vojny a Protektorátu Čechy a Morava. Obsah panelov je doplnený reťazovým sprevádzaním žiakov a študentov konkrétnych škôl, na ktorých výstava momentálne prebieha. Texty a metodický materiál na prípravu žiakov a študentov je súčasťou každej výstavy. Aktuálne výstavy v ponuke:

Heydrichiáda

Výstava približuje zlomové body nacistického pátrania po uskutočnenom atentáte na šéfa Hlavného ríšskeho bezpečnostného úradu a zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Materiály o atentáte a priebehu Operácie Antropoid dopĺňajú jednotlivé výstavné panely.

Návraty lidických detí

Výstava približuje pohnuté osudy lidických detí, z ktorých sa po skončení vojny vrátilo do Československa iba 17. Desiatky ďalších boli otrávené výfukovými plynmi vo vyhladzovacom tábore v poľskom Chelmnu. Materiál na prípravu reťazového sprevádzania obsahuje informácie o obci Lidice, o tragických udalostiach v obci a osudoch jednotlivých lidických detí. Viac info o uvedených výstavách, vrátane rozmerov a počtu jednotlivých panelov nájdete na stránke: www.lidice-memorial.cz

Kontaktné údaje:

PhDr. Lucia Sotáková
e-mail: lucia.sotakova@muzeumsnp.sk
tel.: + 421 918 899 432