Kontrakty

Kontrakt na rok 2021

Kontrakt na rok 2021 č. MK-1906/2020-421/22822 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania  nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. MK-1906/2020-421/22822 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania  zo dňa 10. 3. 2021

Kontrakty na rok 2020

uzavreté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.  Všetky kontrakty medzi nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Kontrakt č. MK-5902/2019-421/19 575 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania.

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. MK-5902/2019-421/19 575 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania  zo dňa 22. 9. 2020

Dodatok č. 2 ku kontraktu č. MK-5902/2019-421/19 575 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania  zo dňa 18. 11. 2020

Kontrakty na rok 2019

uzavreté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.  Všetky kontrakty medzi nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Kontrakt č. MK-5492/2018-421/15251 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania.

Kontrakty na rok 2018

uzavreté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.  Všetky kontrakty medzi nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Kontrakt č. MK-4859/2017-341/17191 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania.

Kontrakty na rok 2017

uzavreté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.  Všetky kontrakty medzi nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Kontrakt č. MK-3749/2016-341/14402 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania.

Kontrakty na rok 2016

uzavreté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.  Všetky kontrakty medzi nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Kontrakt č. MK-1895/2015-340/16485 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania.

Kontrakty na rok 2016

uzavreté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.  Všetky kontrakty medzi nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Kontrakt č. MK-1895/2015-340/16485 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania.

Kontrakty na rok 2015

uzavreté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.  Všetky kontrakty medzi nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Kontrakt č. MK-961/2014-340/19366 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania.

Kontrakty na rok 2014

uzavreté medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

Kontrakt č. MK-904/2013-340/19706 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania.