Majetok štátu

Podľa § 18n ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu má Múzeum Slovenského národného povstania (ako správca majetku štátu) povinnosť zaevidovať nehnuteľný majetok podliehajúci evidencii v Centrálnej evidencii majetku.
Zároveň na svojom webovom sídle umiestňujeme odkaz na webovú stránku www.majetokstatu.sk

Podľa § 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu má Múzeum Slovenského národného povstania tiež povinnosť mať na svojom webovom sídle umiestnený odkaz na Register ponúkaného majetku štátu. Je to informačný systém verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Register ponúkaného majetku štátu nájdete na tomto odkaze: www.ropk.sk