Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina č. MK-4064/2009-10/10078 zo dňa 11. augusta 2009, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2009

Zmena a doplnenie zriaďovacej listiny č. MK-761/2012-10/1873 zo dňa 6. februára 2012 platné od 1. marca 2012, ktoré mení rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici c. MK-4064/2009-10/10078 zo dňa 11. augusta 2009.

Zmena a doplnenie zriaďovacej listiny č. MK-2769/2015-110/13887 zo dňa 22. septembra 2015 platné od 1. októbra 2015, ktoré mení rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici c. MK-4064/2009-10/10078 z 11. augusta 2009 v znení rozhodnutia č. MK-761/2012-10/1873 zo dňa 6. februára 2012.

Zmena a doplnenie zriaďovacej listiny č. MK-5801/2020-110/19381 zo dňa 29. októbra 2020, platné od 15. novembra 2020, ktoré mení rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici c. MK-4064/2009-10/10078 zo dňa 11. augusta 2009 v znení rozhodnutia č. MK-761/2012-10/1873 zo dňa  6. februára 2012 a rozhodnutia č. MK-2769/2015-110/13887 zo dňa 22. septembra 2015.