Zoznam zamestnancov – kontakty

Zoznam zamestnancov Múzea SNP

Meno a priezviskoOddelenieKontakty
Ambrošová Zdena, Mgr.Archív Múzea SNPzdena.ambrosova@muzeumsnp.sk
Babušíková Tatiana, Mgr.Archív Múzea SNPtatiana.babusikova@muzeumsnp.sk
048/24 51 109
0918 899 406
Barboriaková Lenka, Mgr.Archív Múzea SNPlenka.barboriakova@muzeumsnp.sk
048/24 51 135
Badurová Andrea, Ing.Oddelenie informatiky a technických činnostíandrea.badurova@muzeumsnp.sk
048/24 51 111
0918 899 411
Bodnáriková VeronikaOddelenie ekonomikyveronika.bodnarikova@muzeumsnp.sk
048/ 24 51 119
Bučeková Michaela, Mgr.Oddelenie marketingumichaela.bucekova@muzeumsnp.sk
048/24 51 131
Kapsiar IvanOddelenie informatiky a technických činnostíivan.kapsiar@muzeumsnp.sk
048/24 51 114
Čierna MiroslavaOddelenie prezentácie a mimoškolských aktivítmiroslava.cierna@muzeumsnp.sk
048/24 51 124
Daubnerová KatarínaOddelenie prezentácie a mimoškolských aktivít0918 899 431
Gajdoš MichalEkonomicko-prevádzkové oddeleniemichal.gajdos@muzeumsnp.sk
048/24 51 121
Gibala Jozef, Bc.Ekonomicko-prevádzkové oddeleniejozef.gibala@muzeumsnp.sk
048/24 51 113
Gurský KarolVedúci Úseku riaditeľakarol.gursky@muzeumsnp.sk
048/24 51 116
0918 899 413
Herda RóbertEkonomicko-prevádzkové oddelenierobert.herda@muzeumsnp.sk
048/24 51 121
Jakubíková Anna, Ing.Ekonomicko-prevádzkové oddelenieanna.jakubikova@muzeumsnp.sk
048/24 51 118
0918 880 313
Kocák Ivan, Mgr.Oddelenie marketinguivan.kocak@muzeumsnp.sk
048/24 51 107
Končoková Kristína, Mgr.Archív Múzea SNPkristina.koncokova@muzeumsnp.sk
048/24 51 134
Kováčiková IvanaArchív Múzea SNPivana.kovacikova@muzeumsnp.sk
048/24 51 115
Kováčová Viera, Mgr.Oddelenie odborných činnostíviera.kovacova@muzeumsnp.sk
048/24 51 130
0918 89 420
Lepiš Juraj, Mgr., PhD.Oddelenie odborných činnostíjuraj.lepis@muzeumsnp.sk
048/24 51 139
Lesník Dalibor, ml., Ing.Oddelenie marketingudalibor.lesnik@muzeumsnp.sk
048/24 51 129
0918 899 403
Majer MartinOddelenie informatiky a technických činnostímartin.majer@muzeumsnp.sk
048/24 51 132
Majer StanislavEkonomicko-prevádzkové oddeleniestanislav.majer@muzeumsnp.sk
048/24 51 121
Medvecová JanaOddelenie prezentácie a mimoškolských aktivít0918 899 432
Mesároš JaroslavOddelenie informatiky a technických činnostíjaroslav.mesaros@muzeumsnp.sk
048/24 51 114
Mičev JakubOddelenie prezentácie a mimoškolských aktivítjakub.micev@muzeumsnp.sk
Mičev Stanislav, PhDr., PhD.Generálny riaditeľstanislav.micev@muzeumsnp.sk
048/24 51 103
0918 899 400
Mihalíčeková PetraOddelenie ekonomikypetra.mihalicekova@muzeumsnp.sk
048/24 51 102
Mojžišová AndreaOddelenie ekonomikyandrea.mojzisova@muzeumsnp.sk
048/24 51 119
Môciková EvaOddelenie ekonomikyeva.mocikova@muzeumsnp.sk
048/24 51 123
Niederlandová Jana

Archív Múzea SNPjana.niederlandova@muzeumsnp.sk
048/24 51 110
Odrobiňáková Jana, PhDr.Oddelenie prezentácie a mimoškolských aktivítjana.odrobinakova@muzeumsnp.sk
048/24 51 128
Selecká JarmilaOddelenie ekonomikyjarmila.selecka@muzeumsnp.sk
048/24 51 104
Sojaková BeátaOddelenie prezentácie a mimoškolských aktivít0918 899 433
Stískalová Jana

Oddelenie prezentácie a mimoškolských aktivít0918 899 431
Súkeník PeterOddelenie prezentácie a mimoškolských aktivítpeter.sukenik@muzeumsnp.sk
048/24 51 124
0918 899 430
Syrný Marek, PhDr., PhD.Oddelenie odborných činnostímarek.syrny@muzeumsnp.sk
048/24 51 122
Uhrin Marian, PhDr., PhD.Oddelenie odborných činnostímarian.uhrin@muzeumsnp.sk
048/24 51 105
Ujeská VeronikaOddelenie odborných činnostíveronika.ujeska@muzeumsnp.sk
048/24 51 138
Vágnerová Carmen, Mgr.Oddelenie prezentácie a mimoškolských aktivítcarmen.vagnerova@muzeumsnp.sk
048/24 51 117
0918 899 409
Vigaš Boris, Mgr.Oddelenie prezentácie a mimoškolských aktivítboris.vigas@muzeumsnp.sk
048/24 51 139